SPD Eschwege
Wahlinformationen.

Türkisch.

Eschwege‘deki yerel seçimler

Eschwege’de yerel seçimler 14 Mart 2021 tarihinde  yapılacaktır. Belediye meclis üyelerinin (37 kişi) yanı sıra, yeni bir belediye başkanı ve yabancılar meclisi de seçilecektir. Yeni belediye meclis üyeleri beş ve belediye başkanı altı yıllık bir dönem için seçilir. Alman vatandaşı olan Türkler de bu seçimlere katılabilir, yani hem oy kullanmalarına izin verilir, hem de bu seçimde aday gösterilebilirler. Eschwege’deki Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) amacı, kökeni ne olursa olsun Eschwege’deki tüm halkın ihtiyaçlarını anlayabilmek ve onların çıkarlarını gözetmektir. Siyasete aktif olarak dahil olmak ve sosyal eşitlik ile demokrasi mücadelesini bu şekilde desteklemek istiyorsanız, SPD sizin için doğru seçimdir. Sizinle diyaloğa girmekten mutluluk duyan SPD Eschwege yönetim kuruluna sorularınızı iletmek için davetlisiniz.


Kimler oy kullanabilir?

Hessen’de, seçim gününde:

– 18 yaşında olan,
– oy kullanma hakkından muaf olmayan,
– Eschwege’de en az altı haftadır ikamet eden,
– seçmen kütüğünde kaydı olan,

her Avrupa Birliği vatandaşı (vatandaşlığa kabul edilmiş Türkler dahil olmak üzere) oy kullanabilir.


Oy pusulamı nereden alabilirim ve oyumu nerede kullanabilirim?

Oyunuzu, bir oy verme yerinde vermeniz veya mektupla kullanmanız mümkündür. Seçmen kütüğünde kaydı olan (= oy kullanma hakkı olan) herkese, seçimden önce mektupla bir oy kullanma hakkı kartı ve bir seçmen kartı alır. Oy kullanma hakkı kartında oy kullanabilmek için hangi oy verme yerine gitmeniz gerektiği bildirilir.

Bir oy verme yerinde, oy kullanabilmek için oy kullanma hakkı kartının ve kimlik kartının beraberinde götürülmesi gerekmektedir. Bunların sunulması üzerine, seçmene bir (veya daha fazla) oy pusulası verilir. Burada belediye başkanlığı seçimi ve belediye meclisi seçimi için oy pusulalarınızı alırsınız. Oy pusulalarını doldurmakla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, seçim kuruluna, yerinde başvurabilirsiniz.


Belediye başkanlığı seçimleri

Oy pusulasında belediye başkanı adayının adı ve partisi vardır, bizde şöyle görünüyor – Markus Claus – SPD. Bu oy pusulasında; sadece seçilmesi istenen adayın soyadının yanına bir çarpı işareti işaretlenebilir. En çok oyu alan, belediye başkanı olur.


Belediye Meclisi Seçimleri

Seçim listelerindeki siyasi partiler ve onların adayları, belediye meclisindeki sandalye ve çoğunluk için yarışırlar. Oy pusulasında birden çok sütun vardır. Her bir sütunda yarışacak partilerin aday listesi yer alır. Her aday listesinde, ilgili parti tarafından seçimde aday gösterilen adayların isimleri bulunur (bunlar parti üyeleri veya bağımsız adaylardır). Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) listesinde halihazırda belediye meclisine girmek için yarışan 30 aday bulacaksınız.


Nasıl seçilir?

“Belediye Meclisi” seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan bir kişinin oy sayısı, belediye meclisi üye sayısına karşılık gelir. Bu, her seçmenin Eschwege’deki bireysel adaylara 37 oy verebileceği anlamına gelir.  Seçmen, 37 oyu adaylar arasında dağıtmak için birkaç olanağa sahiptir. Oy pusulasına 37’den az “çarpı işareti” koymak sorun değildir. Seçmen, bir adayı (veya birkaç belirli adayı) tercih ederse, o adaya (adaylara) en fazla üç oy verebilir.

Her oyu ilgili satırda bir çarpı işareti ile belirtiyoruz. Ancak adaylardan birine iki ya da üç oy vermek istersek, ilgili satırda yan yana iki ya da üç çarpı işareti koyabiliriz. Genel olarak işaretlenen çarpı işaretlerinin üstünü çizmek mümkün değildir. Bunun bir istisnası, açık olarak oy vermek istmediğimiz adayın üzerinin çizilmesidir. Oylar farklı şekilde verilebilir:

Bir seçenek, adayları seçmektir:
Belirli adayları seçmek ve bu adayların olduğu satırlarda bir, iki veya üç çarpı işareti koymak mümkündür. Çarpı işareti sayısı, herbir adaya ne kadar destek vermek istediğimize göre değişir. Ancak oy pusulasında verdiğimiz oy sayısı (çarpı işareti sayısı) 37’yi geçemez. Çıkarlarımızı en iyi şekilde gözeteceğine inandığımız belirli kişileri desteklemek istiyorsak, bu seçenek iyi bir seçenektir. Farklı partilerin aday listelerinden aday seçmek de mümkündür. Bu nedenle, farklı partilerin aday listelerinde yer alan belirli adayları desteklemek istememiz halinde de bu seçenek iyi bir tercihtir.

Başka bir seçenek bir partiyi desteklemektir:
Seçilen paritinin hazır listesinin (parti) adının üstüne sadece bir çarpı işareti koymak ve böylece seçimi tamamlamak mümkündür. Bu seçenekle 37 oyunuz, hazır listedeki (parti) adaylar arasında dağıtılır. Ancak, oylar listedeki tüm adaylar arasında eşit olarak dağıtılmadığından bazı adaylar daha fazla oy alır. Bu, oyların “birikimi” adı verilen durumla ilgilidir ve bu oyların, listenin en üstünden en altına doğru dağıtıldığı anlamına gelir. Eğer aday sayısı, mevcut kullanılan oy sayısından az ise,  kalan oylar listenin başında yer alan adaylara gider.

Belirli bir aday tercihimiz yok ise, sadece sevdiğimiz partiyi desteklemek istiyorsak, genellikle bu seçeneği seçeriz. Bununla birlikte eğer hazır listede desteklemek istemediğimiz belirli adaylar var ise üstünü çizebiliriz. O zaman oylarımız sadece bu listede kalan diğer adaylara dağıtılır (tüm oylar dağıtılıncaya kadar yukarıdan aşağıya doğru bir sıra dahilinde oylar paylaştırılır).


Mektupla nasıl oy kullanabilirim?

Mektupla oy kullanabilmek için mektupla seçime zamanında başvurmak gerekmektedir. Başvurunun en geç, seçimden bir hafta önce yapılması tavsiye edilmektedir. Mektupla seçim için, seçimden bir hafta önce, seçim kuruluna şahsen başvurmak gerekmektedir.

Başvuru sözlü veya yazılı olarak yapılabilir – Başvurunuzu Eschwege seçim kurulana; ya posta ile önceden aldığınız form (seçmen kartı) ile veya posta, e-posta veya faks yoluyla gönderdiğiniz resmi olmayan bir yazı ile veya seçimden yaklaşık altı hafta önce kullanılmak üzere etkinleştirilen şehrin internet adresi OLIWA – Beantragung eines Wahl-/Abstimmungsscheines (ekom21.de)‘ deki, özel çevrimiçi form ile yapabilirsiniz. Başvurunuz şu bilgileri içermelidir: Soyadı ve ad, doğum tarihi, adres (sokak adı, ev numarası, posta kodu ve yerleşim yeri). Seçim belgeleri posta ile size gönderilecektir. Doldurulmuş oy pusulasını gönderirken, verilen zarfa herhangi bir posta pulu yapıştırmanıza gerek yoktur (posta ücretsiz). Bu oylama yöntemini tercih ederseniz, oy pusulalarınızın seçim günü, yani en geç 14 Mart 2021 tarihinde seçim kuruluna ulaşması için zamanında başvurmaya dikkat etmelisiniz. Oy pusulasını doldurmak biraz zaman alıcı olabileceğinden ve ayrıca mevcut korona durumu nedeniyle, mektupla seçim seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz.

Seçimlere katılmak değerlidir; çünkü Eschwege’de kendimizi nasıl hissedeceğimiz; çıkarlarımızı gözetmesi için kimin görevlendirildiğine bağlıdır. Ve bu kişi, sadece bizi en iyi anlayan ve bize kulak veren kişi olabilir.

Lütfen seçime gidin, çünkü oyunuz çok önemlidir!