SPD Eschwege
Wahlinformationen.

Polnisch.

Wybory samorządowe w Eschwege

14 maca 2021 roku odbędą się wybory samorządowe (komunalne) w Eschwege. Wybierani będą m.in. radni do Rady Miasta (37 osób) oraz nowy burmistrz. Nowi radni zostaną wybrani na 5-letnią kadencję, natomiast burmistrz na 6-letnią kadencję. W tych wyborach głosować i kandydować mogą także obywatele innych krajów Unii Europejskiej, w tym Polacy. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) stawia sobie za cel rozumieć potrzeby i sprawiedliwie reprezentować interesy wszystkich mieszkanek i mieszkańców Eschwege niezależnie od ich pochodzenia. Dlatego wśród kandydatów na radnych miasta na listy SPD znajdziecie Państwo także znajomo brzmiące nazwiska osób jak np. dr Daniel Franzkowski i dr Anna Dragan. Jeśli macie Państwo ochotę aktywnie zaangażować się politycznie i w ten sposób wspomóc walkę o równość społeczną i demokrację, Partia SPD będzie dla Was właściwym wyborem. Czujcie się Państwo zaproszeni kierować swoje pytania do Zarządu SPD w Eschwege, który chętnie podejmie z Państwem dialog.


Kto może głosować?

W Hesji głosować może każdy obywatel dowolnego kraju Unii Europejskiej, który w dniu wyborów:

– ma ukończony 18 rok życia,
– nie utracił prawa wyborczego,
– jest zameldowany w Eschwege (główne miejsce zamieszkania) od przynajmniej 6 tygodni,
– figuruje w spisie wyborców.


Gdzie dostanę kartę wyborczą i jak mogę zagłosować?

Głosować można w lokalu wyborczym lub listownie. Każdy, kto figuruje w spisie wyborców (= jest uprawniony do głosowania) listownie otrzyma przed wyborami kartę i powiadomienie o uprawnieniu do głosowania (Wahlberechtigungskarte) oraz wniosek o możliwość głosowania listownego (Wahlberechtigungsschein).  Na pierwszej z tych kart będą znajdowały się informacje, do którego lokalu wyborczego powinniście Państwo się udać, aby zagłosować.

Aby móc zagłosować stacjonarnie w lokalu wyborczym należy zabrać ze sobą otrzymaną kartę uprawniającą do głosowania (Wahlberechtigungskarte) oraz dowód osobisty. Po ich okazaniu otrzyma się na miejscu kartę lub karty do głosowania (Stimmzetteln). W tegorocznych wyborach otrzymacie Państwo m.in. kartę do wyboru burmistrza, kartę do wyboru Radnych Miasta. Jeśli będziecie mieli Państwo pytania co do tego, jak wypełnić swoją kartę (karty) wyborcze, możecie Państwo zapytać o to Komisję Wyborczę na miejscu.


Wybory burmistrza:

Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów na burmistrza przypisane są do partii, które ich wystawiają, na przykład u nas wygląda to tak: Markus Claus – SPD. Na tej karcie można postawić tylko jeden krzyżyk przy nazwisku swojego wybranego kandydata. Burmistrzem zostanie ten spośród kandydatów, który zyska więcej głosów.


Wybory do Rady Miasta:

O miejsca i wpływy w Radzie Miasta walczą zarówno poszczególne partie polityczne jak i poszczególni kandydaci z ich list wyborczych. Na karcie wyborczej znajduje się kilka kolumn. W każdej kolumnie znajduje się lista wyborcza jednej z kilku partii politycznych. Na każdej liście wyborczej wskazane są nazwiska kandydatów, którzy startują w wyborach z ramienia danej partii politycznej (jako jej członkowie lub kandydaci bezpartyjni, którym poglądowo dana partia jest jednak bliska). Na liście wyborczej SPD znajdziecie Państwo w tym roku nazwiska 30 osób, które aktualnie walczą o miejsca radnych miasta.


Jak głosować?

W wyborach do Rady Miasta każdy uprawiony do głosowania ma i może oddać tyle głosów ile miejsc dla radnych przewidzianych jest w Radzie Miasta. Oznacza to, że w Eschwege każdy głosujący może oddać aż 37 głosów na swoich kandydatów na radnych. Głosujący ma kilka możliwości rozdzielenia swoich 37 głosów między kandydatów. Postawienie mniejszej ilości „krzyżyków” na karcie wyborczej nie stanowi żadnego problemu. Jeśli głosujący ma swojego kandydata – faworyta (lub kandydatów-faworytów), którego chce szczególnie wesprzeć, może mu (im) dać maksymalnie trzy głosy.

Każdy głos oddajemy standardowo przez postawienie w odpowiedniej kratce krzyżyka. Jeśli chcemy jednak komuś oddać dwa lub trzy głosy stawiamy w danych kratkach odpowiednio dwa lub trzy krzyżyki obok siebie. Poza ewentualnym skreśleniem kandydatów, którzy nam nie odpowiadają na karcie do głosowania nie są dopuszczalne żadne inne przekreślenia na przykład krzyżyków, które niewłaściwie postawiliśmy. Swoje głosy możemy rozdzielić na różne sposoby:

Jedną opcją jest wybór kandydatów
Można wybrać kandydatów i w kratkach przy każdym z nich postawić jeden, dwa lub trzy „krzyżyki”, w zależności od tego jak bardzo chce się wesprzeć konkretnego kandydata. Liczba oddanych w ten sposób na karcie wyborczej głosów nie może przekroczyć jednak 37. Ta opcja jest dobra, gdy chcemy wesprzeć konkretne osoby, które naszym zdaniem najlepiej będą reprezentowały nasze interesy. Także wybór kandydatów z list różnych partii jest możliwy. Jest to zatem dobra opcja, jeśli chcemy wesprzeć kandydatów, którzy przynależą do różnych partii politycznych.

Inną możliwą opcją jest wybór partii
Można postawić tylko jeden krzyżyk u góry przy nazwie wybranej listy wyborczej (partii) i na tym swój wybór zakończyć. Przy tej opcji Państwa 37 głosów zostanie rozdzielonych między kandydatów tylko z danej listy (partii). Głosy te nie będą jednak rozdzielone równomiernie między wszystkich kandydatów z danej listy wyborczej, lecz niektórzy z nich otrzymają ich więcej. Jest to tak zwana kumulacja głosów i oznacza, że głosy przyznawane są od góry do dołu. Jeśli kandydatów na wybranej liście jest mniej niż Państwo mają głosów (37) to pozostałe głosy będą przydzielone kandydatom ponownie od góry listy poczynając.

Tą opcję wybieramy zazwyczaj, gdy nie mamy preferencji co do kandydatów, ale chcemy wesprzeć ulubioną partię polityczną. Jeśli jednak niektórzy kandydaci z tej listy nam nie odpowiadają możemy ich po prostu skreślić. Wówczas nasze głosy zostaną rozdzielone tylko między pozostałymi kandydatami na tej liście (w kolejności od góry do dołu aż nie zostanie żadnego głosu) a skreślona osoba nie otrzyma żadnego.


Jak zagłosować korespondencyjnie?

Aby móc zagłosować korespondencyjnie należy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym złożyć wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego. Zaleca się złożyć wniosek najpóźniej do dwóch tygodni przed wyborami. W ostatnim tygodniu przed wyborami wniosek o głosowanie korespondencje można złożyć już tylko osobiście w Biurze Wyborczym (Wahlamt der Kreisstadt Eschwege).

Wniosek można złożyć ustnie lub pisemnie: na formularzu, który Państwo uprzednio otrzymacie pocztą (Wahlberechtigungsschein) lub napisać samodzielnie i odesłać pocztą, przez e-mail lub fax do Urzędu Miasta (Wahlamt der Kreisstadt Eschwege) lub też skorzystać z on-line formularza na stronie Miasta: OLIWA – Beantragung eines Wahl-/Abstimmungsscheines (ekom21.de), który będzie dostępny na 6 tygodni przed wyborami. We wniosku muszą być zawarte dane takie jak: nazwisko (nazwiska) i imię (imiona), data urodzenia, miejsce zamieszkania (ulica, numer, kod pocztowy, miasto). Pakiet wyborczy zostanie przesłany Państwu pocztą. Odsyłając wypełnione karty wyborcze w przewidzianej do tego kopercie nie potrzeba naklejać na nią żadnych znaczków pocztowych. Głosując w ten sposób należy pamiętać, aby odesłać karty wyborcze z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, tak aby mogły one dotrzeć do Komisji Wyborczej najpóźniej w dniu wyborów, czyli 14 Marca 2021 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości głosowania korespondencyjnego, ponieważ wypełnienie kart wyborczych może zająć Państwu odrobinę czasu oraz w związku z aktualną sytuacją koronawirusową.

Brać udział w wyborach opłaca się, ponieważ jak każdy z nas będzie się w Eschwege miał, zależy od tego, kto będzie dbał o nasze interesy. A to może być tylko ten, kto nas najbardziej rozumie i jest gotowy nas zawsze wysłuchać.

Niech Państwo głosują, ponieważ Państwa głos jest szczególnie ważny!