SPD Eschwege
Wahlinformationen.

Griechisch.

Δημοτικές Εκλογές στο Έσβεγκε

Στις 14 Μαρτίου 2021 διενεργούνται Δημοτικές Εκλογές στο Έσβεγκε. Μεταξύ άλλων θα εκλεγούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (37 άτομα), ο νέος Δήμαρχος και τα μέλη του Συμβουλίου Εκπροσώπησης Αλλοδαπών. Οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλεγούν για πενταετή και ο Δήμαρχος για εξαετή θητεία. Στις εκλογές αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως και Έλληνες, τόσο ως εκλογείς όσο και ως υποψήφιοι. Στόχος τού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD) είναι να μπορέσει να προσδιορίσει τις ανάγκες όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών, του Δήμου του Έσβεγκε – ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης – και να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους. Αν έχετε τη διάθεση να δραστηριοποιηθείτε στο χώρο της πολιτικής και να στηρίξετε έτσι τον αγώνα για κοινωνική ισότητα και δημοκρατία, τότε η SPD είναι για εσάς η σωστή επιλογή. Μη διστάσετε ν’απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στο προεδρείο της SPD Eschwege, που πρόθυμα θ’ανοίξει διάλογο μαζί σας.


Ποιος έχει δικαίωμα ψήφου;

Στο κρατίδιο της Έσσης, δικαίωμα ψήφου έχει κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την ημέρα των εκλογών:

είναι 18 ετών,
δεν έχει υποστεί στέρηση του εκλογικού δικαιώματος,
είναι μόνιμος κάτοικος του Έσβεγκε από 6 τουλάχιστον εβδομάδες και,

είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.


Πού θα βρω το ψηφοδέλτιό μου και πού μπορώ να ψηφίσω;

Η ψηφοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε εκλογικό κέντρο ή ταχυδρομικά. Όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους (κι έχουν άρα δικαίωμα ψήφου) θα λάβουν ταχυδρομικά πριν από την ημερομηνία των εκλογών μια κάρτα εκλογέως „Wahlberechtigungskarte“ κι ένα έγγραφο παροχής δικαιώματος ψήφου „Wahlberechtigungsschein“. Στην κάρτα σημειώνεται και το εκλογικό κέντρο όπου θα μπορείτε να ψηφίσετε.

Προκειμένου να ψηφίσετε σε εκλογικό κέντρο πρέπει να φέρετε μαζί σας την κάρτα εκλογέως και την ταυτότητά σας. Προσκομίζοντάς τα, ο δικαιούχος λαμβάνει ένα ή περισσότερα ψηφοδέλτια. Είναι μεταξύ άλλων τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν τυχόν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ψηφοδελτίων, μπορείτε να απευθυνθείτε επιτόπου στην εφορευτική επιτροπή.


Εκλογή Δημάρχου

Στο ψηφοδέλτιο είναι γραμμένο το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου και το κόμμα στο οποίο ανήκει, στη δική μας περίπτωση γράφει – Markus Claus – SPD. Σ΄αυτό το ψηφοδέλτιο επιτρέπεται να βάλετε έναν μόνο σταυρό δίπλα από το επώνυμο του υποψηφίου που επιλέξατε. Δήμαρχος θα εκλεγεί ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.

 

Εκλογή μελών Δημοτικού Συμβουλίου

Τα διάφορα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι στις εκλογικές τους λίστες συναγωνίζονται για την κατάληψη των θέσεων και την άσκηση επιρροής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ψηφοδέλτιο έχει πολλές στήλες. Κάθε στήλη περιλαμβάνει την εκλογική λίστα τού εκάστοτε κόμματος. Σε κάθε εκλογική λίστα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές που όρισε το κάθε κόμμα (αυτοί μπορεί να είναι μέλη του κόμματος ή ανεξάρτητοι υποψήφιοι φιλικοί προς το κόμμα). Η λίστα της SPD περιλαμβάνει 30 άτομα, τα οποία φιλοδοξούν να εκλεγούν ως Δημοτικοί Σύμβουλοι.


Πώς ψηφίζουμε;

Για την εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάθε εκλογέας τόσες ψήφους όσοι είναι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει μέχρι και 37 ψήφους στους υποψηφίους. Μπορεί να μοιράσει τις 37 ψήφους του σε διάφορους υποψηφίους κατά διάφορους τρόπους. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αν βάλει λιγότερους από 37 σταυρούς στο ψηφοδέλτιο. Αν προτιμά ιδιαίτερα έναν υποψήφιο (ή μερικούς υποψηφίους), μπορεί να του (τους) δώσει μέχρι και 3 ψήφους.

Για την κάθε ψήφο βάζουμε ένα σταυρό στη γραμμή που αντιστοιχεί στον υποψήφιο. Αν θέλουμε να δώσουμε σε κάποιον δύο ή τρεις ψήφους, τότε βάζουμε δύο ή τρεις σταυρούς τον ένα δίπλα στον άλλο στη γραμμή του ονόματός του. Κατά κανόνα δεν είναι δυνατό να διαγράψουμε τους σταυρούς που βάλαμε. Μπορούμε, κατ’εξαίρεση, να διαγράψουμε το όνομα των υποψηφίων στους οποίους δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δώσουμε ψήφο. Τις ψήφους μας μπορούμε να τις δώσουμε με διάφορους τρόπους:

Μία δυνατότητα είναι η εκλογή υποψηφίων
Μπορούμε να επιλέξουμε ορισμένους υποψηφίους και στη σειρά όπου αναγράφεται το όνομα του καθενός τους να βάλουμε, ακριβώς μετά το όνομα, έναν, δύο ή τρεις σταυρούς, αναλόγως του πόσο θέλουμε να υποστηρίξουμε τον κάθε υποψήφιο. Το σύνολο πάντως των ψήφων μας πάνω στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 37. 

Αυτή η δυνατότητα ενδείκνυται, όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κατά τη γνώμη μας θα εκπροσωπήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά μας. Μπορεί μάλιστα να ψηφίσει κανείς υποψηφίους που βρίσκονται στις λίστες διαφορετικών κομμάτων. Είναι λοιπόν μια καλή δυνατότητα, όταν επιθυμούμε να υποστηρίξουμε συγκεκριμένους υποψηφίους από τις λίστες διαφορετικών κομμάτων.

Μια άλλη δυνατότητα είναι η υποστήριξη ενός κόμματος
Είναι επίσης δυνατό να βάλει κανείς ένα μόνο σταυρό στο επάνω μέρος,  δίπλα από το όνομα της εκλογικής λίστας του κόμματος που επιλέγει και να ολοκληρώσει έτσι με μιας τη διαδικασία εκλογής. Εάν προτιμήσετε αυτή τη δυνατότητα, τότε οι 37 ψήφοι σας θα κατανεμηθούν στους υποψηφίους τής επιλεγμένης λίστας (του κόμματος). Οι ψήφοι δεν μοιράζονται όμως ίσα σε όλους τους υποψηφίους της λίστας, έτσι ώστε κάποιοι υποψήφιοι να λαμβάνουν περισσότερες. Εδώ πρόκειται για την επωνομαζόμενη „Kumulation“, τη σώρευση των ψήφων, που σημαίνει ότι γίνεται κατανομή από επάνω προς τα κάτω. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των 37 ψήφων που δικαιούστε να δώσετε, οι ψήφοι που περισσεύουν δίνονται στους υποψηφίους κατά σειρά ξεκινώντας από την αρχή της λίστας.

Επιλέγουμε κατά κανόνα αυτή τη δυνατότητα όταν δεν έχουμε ιδιαίτερες προτιμήσεις ως προς συγκεκριμένους υποψηφίους, αλλά θέλουμε να υποστηρίξουμε το κόμμα εκείνο που μας εκφράζει καλύτερα. Αν πάλι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι υποψήφιοι στη λίστα τους οποίους δεν επιθυμούμε να υποστηρίξουμε, μπορούμε να τους διαγράψουμε. Οι ψήφοι μας πηγαίνουν τότε μόνο στους υπόλοιπους υποψηφίους της λίστας (από επάνω προς τα κάτω, ώσπου να έχουν κατανεμηθεί όλες οι ψήφοι).


Πώς μπορώ να ψηφίσω ταχυδρομικά;

Για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ταχυδρομικά, πρέπει να υποβάλουμε εγκαίρως αίτηση για επιστολική ψήφο (Briefwahl). Καλό θα είναι η αίτηση να υποβληθεί το αργότερο την προτελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, η υποβολή αίτησης για επιστολική ψήφο είναι δυνατή μόνο προσωπικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, στην υπηρεσία την αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών (Wahlamt).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή γραπτά – είτε με τη συμπλήρωση του εντύπου που θα έχετε ήδη λάβει ταχυδρομικά (Wahlberechtigungsschein) είτε με ένα γράμμα που θα συντάξετε ελεύθερα και θα στείλετε ταχυδρομικά ή με μέιλ ή φαξ στην υπηρεσία την αρμόδια για τις εκλογές Wahlamt der Kreisstadt Eschwege, ή ακόμα συμπληρώνοντας διαδικτυακά, ονλάιν, τη φόρμα που έχει προβλεφθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, την οποία θα βρείτε στο ίντερνετ, στη σελίδα του δήμου OLIWA – Beantragung eines Wahl-/Abstimmungsscheines (ekom21.de), και θα έχει ενεργοποιηθεί έξι περίπου εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός, πόλη ή χωριό). Τα έγγραφα που θα χρειαστείτε για την ψηφοφορία θα σας αποσταλούν με το ταχυδρομείο. Τα συμπληρωμένα ψηφοδέλτια τα τοποθετείτε για την αποστολή μέσα στον ειδικό φάκελο, που δε χρειάζεται γραμματόσημο (portofrei). Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία ψηφοφορίας, μην αμελήσετε να υποβάλετε την αίτηση εγκαίρως, έτσι ώστε τα ψηφοδέλτιά σας να έχουν φτάσει στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο κατά την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή στις 14 Μαρτίου 2021.

Δεδομένου ότι η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων μπορεί να είναι σχετικά επίπονη και χρονοβόρα, αλλά και λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας του κορωνοϊού, σας συνιστούμε να κάνετε χρήση της δυνατότητας επιστολικής ψήφου. 

Η συμμετοχή στις εκλογές είναι σημαντική, καθότι το πώς θα είναι στο εξής για τον καθένα μας η ζωή στο Έσβεγκε εξαρτάται από το ποιος θα υποστηρίζει τα συμφέροντά μας. Κι αυτό μπορεί μόνο να το κάνει εκείνος που μας καταλαβαίνει καλύτερα κι είναι πάντα πρόθυμος να μας ακούσει.

Γι’αυτό, σας παρακαλούμε, πάρτε μέρος στην ψηφοφορία, η ψήφος σας μετράει!